Regulamin Owu

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem wycieczek jest Agencja Turystyczna Sudety z siedzibą w Kudowie Zdrój 57-350, ul. Zdrojowa 43, NIP:883-101-20-10, nr kontaktowy 748663-142/601-574-656. Firma działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami, określającymi prawa i obowiązki Klienta oraz biuro podróży.

 2. Agencja Turystyczna Sudety jest członkiem Polskiej Izby Turystyki od 1998roku, działa w oparciu o zezwolenie nr 14/Z/2000.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 serpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem powyższych danych jest Agencja Turystyczna Sudety. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie odpowiednim organom na Ich żądanie, w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.

 

KLIENT

 1. Osoba dokonująca rezerwacji, dalej zwana Klientem zobowiązana jest do dotrzymania terminów rezerwacji, opłaty za imprezy turystyczne z zachowaniem umówionego okresu oraz dostarczenie danych wszystkich uczestników imprezy, najpóźniej 2 dni wcześniej.

 2. Klient zobowiązany jest do posiadania odpowiednich dokumentow, wymaganych w danym Państwie tj. paszport lub dowód osobisty.

 3. Klient jest zobowiązany do przestegania godzin oraz miejsc zbiórek na wycieczki. Spóźnienie się na miejsce zbiórki jest równoznaczne z rezygnacją z usługi lub spowoduje powrót na wlasny koszt.

 4. Klient musi mieć ukończone 18 lat.

 5. Za szkody powstałe przez osoby maloletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 

ORGANIZATOR

 1. Organinzator zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z opisem wycieczki, umową zawartą z klientem, informacjami w materiałach reklamowych.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie zwiedzania, jeśli realizacja założeń nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora np. wydłużony czas oczekiwania (powyżej 30 minut) do zwiedzanych atrakcji.

 3. Oragnizator może odwołać imprezę turystyczną w przypadku niewystarczającej frekwencji, najpóźniej dzień wcześniej, o czym bezzwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie, mailowo lub wiadomością sms.

 4. Organizator nie odpowiada za zagubione/pozostawione w autokarze rzeczy osobiste Klienta.

 

REZYGNACJA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z wycieczki i uzyskania 100/% zwrotu, najpóźniej 2 dni przed odjazdem.

 2. Bliżej terminu wyjazdu tj. poniżej 2 dni – rezyugnacje z wycieczek oraz ewentualne zwroty rozpatrywane są indywidualnie.

 3. Rekalamacje można zgłaszać bezpośrednio przewodnikowi podczas trwania wycieczki. Uczestnicy mają również prawo zgłosić reklamację po zakończeniu usługi, nie później niż 14 dni. Organizator na rozpatrzenie reklamacji ma 30 dni od dnia złożenia.

 4. Grupy zorganizowane obowiązują ustalenia indywidualne.

Masz pytania ?

Chętnie odpowiemy


design by : LEMONPIXEL.pl